Nabízíme veškeré služby související s odstraněním závad a zajištěním bezproblémového chodu Vaší výpočetní techniky a jejího příslušenství. Náš tým zkušených pracovníků je vždy připraven provést pro Vás servisní zásah a provést veškerá opatření, aby k dalším problémům již nedocházelo.

PROVÁDÍME
 • opravy a výměny vadného hardware u počítačových sestav a notebooků

 • opravy softwarové povahy při spouštění a běhu operačního systému

 • instalace a reinstalace operačního systému

 • zálohování a obnova dat

 • odstranění virů, spyware a dalších škodlivých programů z PC

 • údržbu, čištění a pravidelné prohlídky počítačových sestav a notebooků

 • zakázkové stavby nových počítačových sestav

 • přestavby a modernizace počítačových sestav

 • opravy notebooků – výměny a opravy plastových dílů, pantů, LCD displejů, podsvícení atd.

 • opravy příslušenství a periférií – monitory, tiskárny, skenery atd.

 • obnovu dat z poškozených pevných disků

 • veškeré další práce dle dohody

Proč svěřit opravu nám?
 • kvalita opravy – disponujeme kvalitním technickým zázemím a zejména lety zkušeností z oblasti servisu výpočetní techniky, a proto bude oprava provedena profesionálně, bez zbytečných zásahů.

 • rychlost opravy – zejména pro firemní zákazníky může být doba, po kterou je prováděna oprava techniky, organizačně složitá, a proto se snažíme provést opravu v nejkratším možném termínu, ovšem při zachování prvotřídní kvality, na kterou klademe důraz především.

 • komfort zákazníka – opravy provádíme jak v naší provozovně, tak přímo u zákazníka, vyžaduje-li to situace, zajistíme převoz zařízení na naši provozovnu a zpět. V případě nutnosti jsme schopni po dobu opravy poskytnout náhradní zařízení zajišťující alespoň provizorní provoz. Zákazník je informován o ukončení zakázky telefonicky či SMS zprávou.

Jak postupovat

Ddyž nastane problém s Vaší technikou

 • doporučujeme zaznamenat všechny okolnosti, které by mohly souviset se závadou (např. instalaci programů, připojování nových zařízení, aktualizace software apod.), případně veškerá nestandardní hlášení počítače.

 • objednávku servisu je možné provést osobně u nás na prodejně (počítač či notebook můžete ihned přivést s sebou), případně telefonicky či e-mailem (viz sekce Kontakty)

 • na Vaši žádost připravíme a zašleme před započetím opravy cenovou nabídku, případně Vás budeme telefonicky kontaktovat

 • po dobu opravy se můžete kdykoli informovat na stav zakázky, v případě opravy na místě zodpoví technik veškeré Vaše dotazy v souvislosti s opravou, samozřejmě Vás budeme informovat i v případě, že se oprava ukáže jako náročnější na čas nebo na peníze.

 • jakmile bude oprava dokončena, budete informování naším technikem telefonicky nebo SMS zprávou

KTPLUS

Chráníme Vaše data

Nejdůležitější věcí v počítači jsou Vaše data, ať už se jedná o fotografie z dovolené nebo firemní účetnictví, a podle toho k nim v průběhu opravy také přistupujeme. Veškerá data považujeme přísně za důvěrná a nedostane se k nim větší počet osob než je nezbytně nutné k odstranění závady. Vyžaduje-li situace, jsou Vaše data přesunuta na bezpečné úložiště s duplikovaným záznamem, které je umístěno v uzamykatelné místnosti.